Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail ons gerust.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 12:30 uur via 0183 – 660 692
of per e-mail info@kinderopvanggorinchem.nl
Aanvragen via het ouderportaal en e-mails worden gedurende de hele werkdag verwerkt.

Welk voordeel biedt het ouderportaal mij?

Het ouderportaal is een extra service van SKG, waarmee u als ouder en klant van SKG toegang heeft tot u gegevens. 

In het ouderportaal staan uw contactgegevens en heeft u inzage In uw facturen, jaaropgaaf en overeenkomsten. Maar er is meer mogelijk. U kunt digitaal:

  • Ruildagen of incidentele/extra opvang aanvragen

  • Uitbreiding van opvang aanvragen

  • Uw kind inschrijven voor peuteropvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

  • Uw contactgegevens beheren

  • Een overeenkomst opzeggen

Bent u klant van SKG en heeft u zich nog niet geregistreerd? Dan kan dat via de button ‘ouderportaal’ op deze website, bovenaan de pagina.  

Ik wil graag kinderopvang. Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Op onze website vindt u alle informatie over kinderopvang. Heeft u vragen?

De medewerkers van de afdeling Planning, Plaatsing en Advies staan voor u klaar. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 12:30 uur via 0183 – 660 692

Wanneer u direct wilt inschrijven kan dat ook:

Inschrijfformulier Peuteropvang
Inschrijfformulier Kinderdagverblijf
Inschrijfformulier Buitenschoolse opvang

Met welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

Op onze kinderdagverblijven bieden we opvang aan kinderen van 0 – 4 jaar. Wanneer u zwanger bent en de vermoedelijke geboortedatum bekend is, kunt u uw baby inschrijven voor een plaats op het kinderdagverblijf dat geopend is van 07:30 – 18:00 uur/ 18:30 uur

Op de peuteropvang worden kinderen van 2 – 4 jaar opgevangen. Vanaf dat uw kind 1 jaar is kunt u uw kind inschrijven voor de peuteropvang. Op de peuteropvang is uw kind welkom op minimaal twee dagdelen van 3 ½ uur.

Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw kind inschrijven. We bieden opvang voorschool (VSO) vanaf 07:30 uur, naschool (NSO) vanaf het moment dat de schooldag eindigt tot 18:00 uur/ 18:30 uur én opvang in de schoolvakanties.

Heb ik direct plaats na inschrijving?

Zodra wij uw inschrijfformulier ontvangen hebben, bekijken we de plaatsingsmogelijkheden.

Mocht er niet direct plaats zijn op de door u gewenste dagen dan bieden wij u een alternatief aanbod aan. Zodra plaatsing mogelijk is wordt u daarover geïnformeerd.

Heeft u vragen?
De medewerkers van de afdeling Planning, Plaatsing en Advies staan voor u klaar. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 12:30 uur via 0183 – 660 692

Mijn kind heeft al opvang bij SKG. Is er automatisch plaats voor mijn tweede kind en wat zijn de kosten?

Zodra de vermoedelijke geboortedatum bekend is, kunt u uw tweede (of volgende) kind bij ons inschrijven voor het kinderdagverblijf via het ouderportaal of het inschrijfformulier op de website. Omdat één van uw kinderen al opgevangen wordt bij SKG krijgt u  volgens ons plaatsingsbeleid voorrang op plaatsing. We kunnen niet garanderen dat er plaats is, maar doen wel ons uiterste best om plaatsing te realiseren. De mogelijkheden hangen af van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal kinderen op de groep, de dagen die u af wilt nemen en de (leeftijd)samenstelling van de groep.

De kosten voor uw tweede kind zijn gelijk aan die voor uw eerste kind. Wel is de tegemoetkoming van de Belastingdienst voor een tweede of volgend kind hoger dan die voor het eerste kind.

Ik heb alleen plaats nodig voor mijn kind(eren) in vakanties?

Heeft u uw werk zo ingeregeld dat u tijdens schoolweken geen opvang nodig heeft, maar wel in vakantieperiode? Of duurt de vakantieperiode voor uw kind wel erg lang en zoekt u naar leuke activiteiten voor uw kind tijdens de schoolvakantie?

Geen probleem, want SKG biedt sinds 2014 ook alleen vakantieopvang voor kinderen van 4 – 13 jaar. En wat voor een opvang!

In de vakantie geven we extra aandacht aan ons activiteitenprogramma. Nieuwsgierig geworden?

Hier vindt u een impressie van ons Activiteitenaanbod.

Of schrijf direct in!

Is er ook opvang tijdens een schoolsluitingsdag of een margedag van school?

Wanneer u een overeenkomst met SKG afsluit, inclusief vakantieopvang, bent u gegarandeerd van opvang tijdens de schoolweken én in de vakantieperiode zoals aangegeven volgens het Ministerie van Onderwijs.
Alle overige dagen die de school inroostert als vrij, noemen wij een margedag of schoolsluitingsdag.

De invulling van de vakantie- en schoolsluitingsdagen is niet op alle scholen hetzelfde. Leerlingen moeten gedurende hun basisschooltijd 7520 uren onderwijstijd ontvangen. De school mag zelf bepalen hoe deze uren over de verschillende leerjaren worden verdeeld. Als na aftrek van vakanties het jaartotaal aan uren te hoog is, mogen scholen ter compensatie margedagen of schoolsluitingsdagen nemen (een studiedag kan een margedag zijn).

Op deze dagen zijn wij wel open en bieden wij een leuk, uitdagend activiteitenprogramma. Het uurtarief hiervoor is gelijk aan het uurtarief dat u betaalt volgens uw overeenkomst voor reguliere opvang.
Vriendjes en vriendinnetjes kunnen ook gebruik maken van de BSO op deze dagen, door middel van incidentele opvang. 

Wat is kinderopvangtoeslag en hoe vraag ik het aan?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Voor het aanvragen van deze toeslag bent u als ouder zelf verantwoordelijk. U kunt de toeslag aanvragen via de Belastingdienst.

De belastingdienst kan uw toeslag direct aan ons overmaken. U kunt de belastingdienst hiertoe machtigen. Op de factuur die u van ons ontvangt, wordt de toeslag van de belastingdienst in dat geval in mindering gebracht. Het bedrag op uw factuur is het bedrag dat u daadwerkelijk aan ons verschuldigd bent.
De hoogte van kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.toeslagen.nl

Vraag kinderopvangtoeslag direct aan na de ingang van de kinderopvang. Als u te lang wacht, loopt u de toeslag mis.

Hoe gaat SKG om met extra opvang?

U sluit bij SKG een overeenkomst af voor plaatsing van uw kind op vaste dagen in de week. Toch kan het voorkomen dat u een extra dag opvang wilt.

Een aangevraagde extra dag, nadat deze akkoord is bevonden door SKG, wordt gefactureerd. Ook als u besluit er geen gebruik meer van te maken. 

In de aanvullende voorwaarden SKG 2024 leest u meer over de voorwaarden rondom het aanvragen van een extra dag(deel).

Wilt u een extra dag aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via het ouderportaal.

 

Hoe kan ik opzeggen?

Opzeggen kunt u schriftelijk/ digitaal doen op iedere dag van de maand via het ouderportaal of door een e-mail te sturen naar info@kinderopvanggorinchem.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Telefonisch is het niet mogelijk om een plaats op te zeggen.

Volg ons op LinkedIn en YouTube

yt_icon_50.png  linkedin.png

Uw kosten berekenen

 
calculator-solid.svg Bereken hier wat uw netto bijdrage wordt.
 

SKG, in een nieuw jasje!

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4a
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg