Update Coronavirus, d.d. 23 april 12.00 uur

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

Noodopvang

Tot 11 mei is de kinderopvang gesloten. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken is en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. De openingstijden van de buitenschoolse opvang zijn in de meivakantie van 09:00 tot 17:00 uur. Voor de ouders die beiden in cruciale beroepen werken kan hiervan worden afgeweken. U moet dit zelf  nadrukkelijk aangeven. De tijden voor het kinderdagverblijf zijn ongewijzigd.  

Wanneer een kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, kan het kind niet naar de noodopvang komen. 

Opvang weer open vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar het kinderdagverblijf en de peuteropvang, en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. Dit worden aangepaste tijden passend bij  het ritme van de school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO, tenzij ouders een cruciaal beroep hebben. 

Voor geen van onze werkvormen zijn op dit moment ruildagen mogelijk.

Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Maatregelen

SKG volgt het advies van het RIVM en de Rijksoverheid, waarbij wij de volgende maatregelen nemen: 

•Regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.

•Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

•Gebruiken van papieren zakdoekjes indien noodzakelijk, daarna worden deze direct weggegooid en worden de handen gewassen. 

•Geen handen schudden.

•Afstand houden tussen pedagogisch medewerkers onderling en ouders. Op de BSO houden pedagogisch medewerkers waar mogelijk afstand tot de kinderen. 

Kinderen onderling hoeven geen afstand van elkaar te houden. 

Op het plein en bij de ingang markeren wij de afstanden, zodat het voor ouders zichtbaar is wanneer ze voldoende afstand houden ten opzichte van elkaar. Voor de BSO’s krijgen medewerkers ondersteunende materialen om voor kinderen en ouders de afstand tot de pedagogisch medewerker zichtbaar te maken.  

Huisregels op locatie

Wij zullen een aantal huisregels hebben die samenhangen met het veilig houden van kinderopvang. U moet hierbij denken aan regels rondom het halen en brengen. Binnenkort krijgt u de informatie die op uw locatie van toepassing is toegezonden. 

Ouderportaal

Vanaf 11 mei staan alle kinderen weer conform het contract op aanwezig. Wanneer uw kind niet komt verzoeken wij u om uw afwezigheid in het ouderportaal te melden. Dit voorkomt extra onnodige inzet van medewerkers.  

Betaling van de opvang

De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt. Betaal de factuur van de opvang zoals u altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, tenzij er in uw geval sprake is van een specifieke wijziging in uw contract. Zo houdt u recht op opvang en de toeslag, en wordt deze doorbetaald. 

Servicebureau is bereikbaar

De overheid geeft nog steeds het advies waar mogelijk  thuis te werken. Het Servicebureau blijft om die reden gesloten. Onze collega’s van het Servicebureau werken vanuit huis. Daar beantwoorden ze de vragen van u via de e-mail. Ook de telefoon staat naar de mobiele telefoon van het Servicebureau doorgeschakeld waardoor ze u ook telefonisch te woord kunnen staan. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar:

Het RIVM via de website https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

Volg ons op Twitter en LinkedIn

twitter.jpg  linkedin.png

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4b
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg