Kinderopvang logobot

Convenant kwaliteit 

De kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Nederland moet goed geregeld zijn. Dat is in de eerste plaats nodig voor kinderen en hun opvoeders. Voor kinderen is dit een zeer bepalende ontwikkelingsfase in hun leven. Maar ook de aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk hebben baat bij goede regels: die geven duidelijkheid en bevorderen eerlijke onderlinge concurrentie. Regels moeten wel flexibel genoeg zijn om verantwoord te kunnen ondernemen. Goede kwaliteitsregels hebben tenslotte een groot maatschappelijk belang. 

De afspraken in dit convenant zijn basiseisen voor kwaliteit; het staat individuele aanbieders vrij hierin verder te gaan. De centrale vraag in de afspraken is: 'Wat vinden wij als branche verantwoorde kinderopvang en verantwoord peuterspeelzaalwerk?' Daarbij staan de ontwikkelingsmogelijkheden, de veiligheid en de gezondheid van het kind voorop. Het convenant kwaliteit regelt zaken als: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders. Daarmee wordt ook de maatschappelijke rol in het integraal jeugdbeleid aangegeven. 

Alle informatie leest u in het document convenant kwaliteit.

Volg ons op Twitter en LinkedIn

twitter.jpg  linkedin.png

  • De scholen zijn weer gestart, en niet alleen voor kinderen! Onze pedagogisch medewerkers zijn, samen met een aanta… https://t.co/g5gp5hsCBl via @KinderopvangSKG

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:Papland 4b 
4206 CL Gorinchem
Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

peuteropvang-€-7.42.png

SBB beeldmerk.png