Algemene Voorwaarden

Hieronder ziet u de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang voor Kinderdagverblijven en Buitenschoolse Opvang.

Algemene voorwaarden

Voor onze peuteropvang gelden de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang, met uitzondering van artikel19 lid 2 en 3, artikel 2 artikel 21 en bijlage 2. 
Aanvullend op deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende voorwaarden voor peuteropvang:

  • Peuteropvang locaties van SKG zijn geopend op alle werkdagen, met uitzondering van de schoolvakanties en tijdens landelijke feestdagen. Op deze website is aangegeven op welke data wij gesloten zijn.

  • Opvang wordt geboden op twee dagdelen (ochtend of middag). Er zijn vaste combinaties van dagdelen waarop Ouder opvang kan aanvragen.

  • Op locaties waar zowel een ochtend- als een middaggroep is, gaan kinderen vanaf 3 jaar door naar de middaggroep.

  • Klachten worden behandeld volgens de interne klachtenprocedure van SKG. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid van Ouder wordt afgehandeld kan Ouder zich wenden tot de externe klachtencommissie Zuid-Hollands centrale Klachtencommissie Kinderopvang. De procedure kan opgevraagd worden op de opvanglocatie.

Algemene voorwaarden gastouderopvang

Per 1 januari 2017 zijn voor de gastouderopvang de algemene voorwaarden voor gastouderopvang van toepassing. 

Volg ons op Twitter en LinkedIn

twitter.jpg  linkedin.png

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4b
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg