Kinderopvang logobot

Kwaliteit

Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) staat voor kwaliteit!
Dat dragen we uit naar onze kinderen, ouders en medewerkers.  

De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang geven de wettelijke kaders aan waarbinnen wij als kinderopvangorganisatie onze opdracht vervullen. Dit convenant is afgesloten door de Maatschappelijke Onderneming (MOgroep), de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en de Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang (BOinK). In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over het opstellen van een pedagogisch beleidsplan, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, de omvang van de groep en de eisen ter aanzien van de verblijfsruimten voor de kinderen. 

Daarnaast verplicht de Wet kinderopvang SKG te zorgen voor veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het werken met groepen kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de groepsruimten voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, daarom heeft elke locatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid met daaraan gekoppeld een actieplan. De locatie is ingericht conform de eisen van de brandweer en de Wet kinderopvang. Maar de locatie is ook zo ingericht dat het een uitdagende omgeving is voor kinderen waardoor zij stappen kunnen zetten in het groter groeien. 

Of wij aan bovenstaande voldoen wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. Deze jaarlijkse inspectie van de locaties wordt op onze website gepubliceerd. 

Kwaliteitsvisie kinderopvang

Kern van de kwaliteitsvisie is het uitgangspunt dat de pedagogische kwaliteiten van medewerkers voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang bepalen. Medewerkers en ondernemers moeten voortdurend werken aan het borgen en verbeteren van die pedagogische kwaliteit via permanente educatie en het scheppen van de juiste structurele voorwaarden. De visie doet verder diverse aanbevelingen om de kwaliteit verder te verbeteren. 

Bedrijfshandboek SKG

Naast dat wij moeten voldoen aan de Wet Kinderopvang en het Convenant heeft SKG alle werkprocessen beschreven in haar bedrijfshandboek. Hierin zijn afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld hoe we verwachten dat onze pedagogisch medewerkers in bepaalde situaties handelen.

Governance-code Kinderopvang

SKG hanteert het Raad van Toezicht-model uit de Governance-code Kinderopvang.

Twitter

Peuteropvang, al vanaf 10 euro per maand.jpg

Contact

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4b 
4206 CL Gorinchem

E-mail: 
Klik hier

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.