Kwaliteit

Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) staat voor kwaliteit!
Dat dragen we uit naar onze kinderen, ouders en medewerkers.  

De Wet kinderopvang en de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) geven de wettelijke kaders aan waarbinnen wij als kinderopvangorganisatie onze opdracht vervullen. De wet IKK is op 1 januari 2018 in werking getreden.
De wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. 

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard. 

Daarnaast verplicht de Wet kinderopvang SKG te zorgen voor veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het werken met groepen kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de groepsruimten voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, daarom heeft elke locatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid met daaraan gekoppeld een actieplan. De locatie is ingericht conform de eisen van de brandweer en de Wet kinderopvang. Maar de locatie is ook zo ingericht dat het een uitdagende omgeving is voor kinderen waardoor zij stappen kunnen zetten in het groter groeien. 

Of wij aan bovenstaande voldoen wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. Deze jaarlijkse inspectie van de locaties wordt op onze website gepubliceerd. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de kinderopvang zijn wij verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Professionals in de kinderopvang worden opgeleid om signalen te herkennen en er te zijn voor kinderen en ouders wanneer er zorgen zijn. Daarnaast kunnen de medewerkers een beroep doen op onze interne aandachtsfunctionarissen. Zij ondersteunen in het uitvoeren van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/ huiselijk geweld. 

Bedrijfshandboek SKG

Naast dat wij moeten voldoen aan de Wet Kinderopvang en de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft SKG alle werkprocessen beschreven in haar bedrijfshandboek. Hierin zijn afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld hoe we verwachten dat onze pedagogisch medewerkers in bepaalde situaties handelen.

Governance-code Kinderopvang

SKG hanteert het Raad van Toezicht-model uit de Governance-code Kinderopvang.

Volg ons op LinkedIn en YouTube

yt_icon_50.png  linkedin.png

Uw kosten berekenen

 
calculator-solid.svg Bereken hier wat uw netto bijdrage wordt.
 

SKG, in een nieuw jasje!

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4a
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg