Ouderparticipatie

Kinderopvang doen we samen
Samen met u delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Daarom zijn uw ideeën, advies en mening erg waardevol voor Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG). Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij wat wij doen en willen met u het gesprek aangaan. Op die manier kunnen wij samen de beste zorg bieden aan uw kind. Dat noemen wij Samen Kunnen Groeien ( SKG). 

Ouderbetrokkenheid
Tevreden kinderen én ouders, dat is wat wij willen en waar we ons voor inzetten. 
We vinden het niet alleen belangrijk dat ouders tevreden zijn, maar ook dat zij betrokken worden. 
Dus; actief meedoen en meedenken met SKG om de kwaliteit van de opvang hoog te houden en de kinderen een fantastische tijd te geven.  

Betrokken worden bij de kinderopvang kan op verschillende manieren. Dagelijks wisselt u informatie uit met de pedagogisch medewerker; hoe heeft uw kind de dag ervaren, hoe ontwikkelt uw kind zich, hoe voelt uw kind zich, etc. 
Daarnaast zijn er twee keer per jaar 10 minuten gesprekken aan de hand van observaties die zij doen om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen en is er jaarlijks een ouderavond.

Participeren kan door deel te nemen aan een activiteit op locatie of als u een tevredenheidsonderzoek invult. Maar ook lid worden van onze oudercommissie. SKG kiest voor de locaties waar nog geen oudercommissie aanwezig is om verschillende mogelijkheden van alternatieve ouderraadpleging in te zetten. Zie hieronder een opsomming:

  • Samenwerking met de scholen, aanschuiven bij OR/ MR van de school, hierbij duidelijke bespreekpunten aanleveren zoals activiteitenaanbod etc. 

  • Vormen van een ouderpanel bij bepaalde onderdelen, zoals pedagogisch werkplan, de vakantie BSO. 

  • Gebruik maken van VerbeterMeter om de mening van ouders te vragen. 

  • Nieuwsbrieven.

  • Diverse contactmomenten met ouders om input te vragen zoals tijdens oudergesprekken en haal-en brengcontacten. 

Wat doet een oudercommissie? 
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die de belangen behartigen van alle ouders van de kinderen op de locatie. Door lid te worden van één van onze oudercommissies vormt u een belangrijke schakel tussen ouders en de kinderopvang.

Als  oudercommissie bewaakt u mede de kwaliteit van de opvang en bevordert u deze door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leidinggevende van de opvang. Dit kan op het gebied van opvoeding, tarieven en openingstijden, veiligheid en gezondheid en spel- en ontwikkelingsactiviteiten.
Deze  taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

Al onze oudercommissies zijn aangesloten bij BOinK: Belangenvereniging die de positie van ouders in de kinderopvang en peuteropvang versterkt en ondersteunt. Op de website van BOinK kunt u actualiteiten en informatie over oudercommissies lezen.

Oudercommissieleden gezocht

Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de kinderopvang van uw kind(eren)?

Wilt u meer weten over hoe de kinderopvang werkt?

Wilt u inspraak of advies kunnen geven op het beleid van SKG?

Durft u onze ouders te vertegenwoordigen en namens hen te spreken?

U bent van harte welkom! Meldt u aan als lid van de oudercommissie bij de manager of pedagogisch medewerker. 
Meer weten over de oudercommissie? De manager kan u er meer over vertellen. 

Volg ons op LinkedIn en YouTube

yt_icon_50.png  linkedin.png

Uw kosten berekenen

 
calculator-solid.svg Bereken hier wat uw netto bijdrage wordt.
 

SKG, in een nieuw jasje!

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4a
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg