Kinderopvang logobot

Stichting Kindercentra Gorinchem SKG verzorgt kinderopvang in 4 kinderdagverblijven, 11 buitenschoolse opvang locaties en 12 peuteropvang locaties. De belangrijkste doelstelling is het aanbieden van kinderopvang voor kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 13 jaar. SKG is verankerd in de lokale gemeenschap en zoekt voortdurend naar een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties om haar dienstverlening te versterken.  

Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de huidige voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Kindercentra Gorinchem ontstaat per 1 januari 2020 de vacature voor:

voorzitter raad van toezicht

en wegens het tussentijds aftreden van een van de leden een vacature voor

            lid raad van toezicht

Kernbegrippen: onafhankelijkheid, deskundigheid, wijsheid en verantwoordelijkheid.

Meer informatie leest u in de profielschets.

Inlichtingen
Voor inhoudelijke of procedurele vragen kunt u contact opnemen met de heer Riens Koopman, voorzitter sollicitatiecommissie en lid RvT (telefonisch via 06 23013620 of per e-mail via r.koopman@kinderopvanggorinchem.nl) of bij mevrouw Elly van de Wetering, directeur-bestuurder (telefonisch via 06 50742513, of per e-mail via e.vandewetering@kinderopvanggorinchem.nl).

Sollicitatie
Uw sollicitatie kunt u tot en met 17 september insturen, voorzien van motivatie en CV, gericht aan de voorzitter van de selectiecommissie. Dit kan per e-mail of schriftelijk via het e-mailadres r.koopman@kinderopvanggorinchem.nl of Papland 4b, 4206 CL te Gorinchem. 

De gesprekken vinden plaats op woensdag 9 oktober tussen 9.30 en 14.00 uur.

Volg ons op Twitter en LinkedIn

twitter.jpg  linkedin.png

  • De scholen zijn weer gestart, en niet alleen voor kinderen! Onze pedagogisch medewerkers zijn, samen met een aanta… https://t.co/g5gp5hsCBl via @KinderopvangSKG

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:Papland 4b 
4206 CL Gorinchem
Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

peuteropvang-€-7.42.png

SBB beeldmerk.png