Blog

VE: samen werken aan taalvaardigheid van kinderen

Juist op jonge leeftijd werken we samen met ouders aan de aanpak van taalachterstand. Het klinkt misschien wat gek: taalachterstand signaleren bij peuters. ’Ik hoor je denken: zo’n kleintje van twee jaar hoéft toch ook helemaal nog niet in volzinnen te kunnen spreken?’ zegt Elly van de Wetering, directeur van Stichting Kinderopvang Gorinchem (SKG). ‘Maar zelfs op die leeftijd kun je het al horen en er op speelse wijze iets aan doen. En eigenlijk wil je dat samen met de ouders doen.’

 ‘Vanaf hun tweede levensjaar zijn kinderen bij ons welkom op de peuteropvang’, legt Elly uit. ‘De kinderopvang is bijna de eerste plek waar gezien kan worden of een kind een taalachterstand heeft of niet. Een kind van twee praat nog niet veel, maar een achterstand is al snel te herkennen. Zo letten we erop of een kind al 2- of 3-woordszinnen maakt. Of hij of zij mee kan doen met taalspelletjes, en de taal lijkt te begrijpen als er wordt voorgelezen.’

Zodra er een achterstand wordt geconstateerd door het consultatiebureau of door SKG, komt deze peuter in aanmerking voor Voorschoolse Educatie op onze vestigingen. Deze kinderen krijgen op een speelrijke leeromgeving extra begeleiding. Zo verkennen ze samen de talige wereld. Waardoor ze hopelijk in groep 1 met gelijke kansen aan hun basisschooltijd beginnen. 

Alle kinderen kunnen hun woordenschat vergroten, zeker als ze nog zo klein zijn. Daarom mogen kinderen waarbij een achterstand is geconstateerd, gratis vier dagdelen voorschoolse educatie volgen bij ons. Met een kleine eigen bijdrage. Sommige ouders maken daar geen gebruik van, omdat ze het misschien beschamend vinden dat hun eigen kind iets achter ligt. Heel zonde, want als ze zich wel zouden aanmelden, zou dat kindje de achterstand zó op een gemakkelijke manier hebben ingehaald.

Sehba, de moeder van Ravi, heeft goede ervaringen met de Voorschoolse educatie van de peuteropvang. ‘Ravi wordt tweetalig opgevoed. Sinds hij naar de peuteropvang gaat, is zijn taal snel vooruit gegaan. Hij komt nu thuis met verhalen over hoe hij heeft gespeeld, hoe lief hij de juffen vindt, echte gesprekken hebben we. Het geeft mij zo’n trots gevoel!’

In deze korte film vertellen pedagogische medewerkers Maureen en Marjon hoe voorschoolse educatie eruit ziet. 

Volg ons op LinkedIn en YouTube

yt_icon_50.png  linkedin.png

Uw kosten berekenen

 
calculator-solid.svg Bereken hier wat uw netto bijdrage wordt.
 

SKG, in een nieuw jasje!

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4a
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg