Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Jonge kinderen  ontwikkelen zich in een razend tempo: wat deze maand nog niet lukt is volgende maand kinderspel. De ontwikkeling verloopt in sprongen, en gaat niet op alle gebieden tegelijk. Loopt een kind ver voor op leeftijdsgenootjes kun je spreken van een ontwikkelingsvoorsprong. Een kind kan voorlopen op het gebied van taal maar achterlopen op motorisch gebied. Eigenlijk spreek je over een fase: een ontwikkelingsvoorsprong ten opzichte van leeftijdsgenootjes kan later weer worden ingehaald.

Veel peuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen zich ongeremd ontwikkelen en worden thuis gewoon geaccepteerd (ongeacht of ouders het in de gaten hebben). Ook in de opvang van kinderen is nog minder vastgesteld wat moet en mag en krijgt het kind nog de kans zichzelf te laten zien. Wanneer steeds minder kinderen beschikbaar zijn waar uw kind zich aan kan meten wordt het spelen steeds minder aantrekkelijk.  

Het kind begint zich aan te passen en ontstaan de eerste signalen van ‘niet lekker in je vel’ zitten. Het aanbod, het ontbreken van ontwikkelingsgelijken en/of de houding van volwassenen t.o.v. het kind kunnen allemaal redenen zijn waarom het kind zichzelf niet kan/durft zijn. Een kind kan gaan onderpresteren, gedragsproblemen ontwikkelen en  zich terugtrekken in zijn eigen wereld. 

De Pientere peuters

Onze doelstelling met de ‘Pientere peuters’ is om kinderen vanaf 2,5 jaar in een doorgaande lijn met de basisschool, een rijke speelomgeving met een passend en uitdagend activiteitenaanbod  aan te bieden. Hierdoor kan het kind zich optimaal ontwikkelen  en wordt het niet geremd in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden in contact gebracht met ontwikkelingsgelijken ('peers'). De kinderen voelen zich door deze 'peers' vaak meer begrepen. Ook kunnen ze zich aan elkaar spiegelen, interesses delen en op hetzelfde niveau een spel spelen. Dit helpt bij het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld. 

Het programma op een ochtend bij de ‘Pientere peuters’ staat in het teken van het creëren van leersituaties, spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, ontwikkelingsmateriaal, smartgames, gezelschapsspellen en het vrije spel. Zo stimuleren we de ontwikkeling van een groei-mindset. 

We spelen ook graag buiten en maken intensief gebruik van de speelzaal en de buitenspeelplaats. En natuurlijk gaan we ook regelmatig op ontdekkingstocht in de omgeving. 

Aanmelding

Kinderen op de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf worden door pedagogisch medewerkers nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling. Ze zien vanuit hun professionaliteit of een kind voorop loopt en behoefte heeft aan meer uitdaging. In gesprek met ouders en/of verzorgers wordt besproken of het betreffende kind naar de Pientere Peuter groep gaat. 

Als een kind niet naar een opvang gaat en ouders ervaren dat hun kind snel gaat in zijn of haar ontwikkeling, kunnen zij contact opnemen met SKG voor meer informatie.  

Ouders wordt gevraagd een registratieformulier in te vullen over hun kind, we voeren een intakegesprek en daarna volgt een proefperiode van 4 weken. 

Door middel van observatie en goed luisteren naar de ouders kunnen we een betrouwbare inschatting maken of er bij een kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. 

Deze voorziening wordt aangeboden door de Stichting Kinderopvang Gorinchem, OBS de Tweemaster en de gemeente Gorinchem. Het is in Nederland de eerste unieke samenwerking waarbij een separate voorziening gekoppeld is aan een basisschool met een begaafdheidsprofiel. De Pientere Peuters worden begeleid door een pedagogisch medewerker van SKG en een specialist hoogbegaafdheid en differentiatie van obs De Tweemaster.  

Obs De Tweemaster is begaafdheidsprofielschool en spant zich in om de talentontwikkeling van kinderen te bevorderen. Naast regulier onderwijs biedt de school een specifieke leeromgeving en een aangepast onderwijsaanbod en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van leerjaar 1 tot en met leerjaar 8. 

Naast dat kinderen kunnen doorstromen naar de Tweemaster, hebben wij ook contact met de andere scholen. U als ouder bepaalt zelf naar welke basisschool uw kind gaat. 

Om het kind een passend onderwijsaanbod en juiste begeleiding te kunnen bieden, is het van groot belang om het kind met een ontwikkelingsvoorsprong vroeg in beeld te hebben, zodat talent zich optimaal kan ontwikkelen.

Pientere peuters.jpg  

 

Volg ons op LinkedIn en YouTube

yt_icon_50.png  linkedin.png

Uw kosten berekenen

 
calculator-solid.svg Bereken hier wat uw netto bijdrage wordt.
 

SKG, in een nieuw jasje!

Neem contact met ons op

Het Servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 08:30-12:30 uur
Telefoonnummer: 
0183-660692

Adres:
Papland 4a
4206 CL Gorinchem

Mail ons

Voor inschrijvingen is het Servicebureau het aanspreekpunt.

2.jpg